Google TEST thuật toán tìm kiếm ngày 10 tháng 8 – 2020

hehe

Mặc dù chưa chính thức thừa nhận/công bố, nhưng kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020, kết quả trên trang tìm kiếm SERP của Google đang rất “hỗn loạn”. Toàn bộ các site báo chí được đẩy lên top. Đặc biệt là site báo của chính phủ. Các bài viết kiến thức (thậm chí …

Đọc tiếp