Categories
Content Marketing

“Content is King” nghĩa là gì? Có nguồn gốc từ đâu và phải hiểu sao cho đúng?

“Content is King” là một câu trích dẫn quen thuộc trong cộng đồng những người làm online marketing, SEO, hay content marketing. Nó thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của nội dung trong các chiến dịch truyền thông tiếp thị. Tuy nhiên, không nhiều người hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói […]