Categories
Content Marketing

[Buyer Persona] 9 bước xây dựng Chân Dung Khách Hàng trong Content Marketing

Chân dung khách hàng là một yếu tố vô cùng quan trọng khi xây dựng kế hoạch content marketing. Nó giúp bạn nhắm đúng mục tiêu phù hợp và tạo ra những nội dung hấp dẫn, phù hợp với đối tượng hơn. Qua đó gián tiếp củng cố và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh […]