Categories
Growth

Giám đốc Tăng trưởng (Growth Manager) là ai? GrM có vai trò như thế nào trong công ty?

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận là mục tiêu cốt lõi của hầu hết các công ty và mọi nhân viên đều có trách nhiệm đóng góp vào việc theo đuổi mục tiêu này. Trong những năm gần đây, các công ty khởi nghiệp công nghệ đã chấp nhận một vai trò mới, Giám […]